Datenschutz-Bestimmungen

I. Do kogo skierowana jest Polityka prywatności?

 1. Delmax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Pustków 164b, 39-205 Pustków, (dalej jako „Administrator”) przywiązuje szczególną uwagę do prywatności użytkowników korzystających z naszej strony internetowej. Jeżeli korzystasz z naszej Strony Internetowej, Polityka Prywatności skierowana jest właśnie do Ciebie.
 2. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje w jaki sposób korzystamy z udostępnionych nam przez Ciebie danych osobowych, w jaki sposób je zabezpieczamy, na jakiej podstawie prawnej i jak długo przetwarzamy Twoje dane oraz jakie przysługują Ci prawa i obowiązki.

II. Kto zbiera Twoje dane osobowe?

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Delmax Sp. z o. o., 39-205 Pustków, Pustków 164b.
 2. Jeżeli masz pytania dotyczące Polityki Prywatności lub dotyczące ochrony danych osobowych, napisz do nas na adres biuro@delmax.pl lub na nasz adres pocztowy.

III. W jaki sposób zbierane są Twoje dane osobowe, w jakich celach?

 1. Jeżeli odwiedzasz Stronę Internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące Twojej wizyty, w szczególności:
  – adres IP,
  – rodzaj systemu operacyjnego,
  – rodzaj/typ przeglądarki.
  – Sama wizyta na naszej Stronie Internetowej nie wymaga podania od Ciebie żadnych innych informacji ani danych osobowych.
 2. Administrator gromadzi niezbędne do identyfikacji lub weryfikacji, a także do prowadzenia korespondencji następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:
  – imię i nazwisko,
  – adres e-mail,
  – nr telefonu,
  – treść wiadomości,
  – temat wiadomości.

IV. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy zgromadzone dane?

 1. W sytuacji przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udzielaniu naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji.
 2. Podobnie, w przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów analitycznych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa na Stronie Internetowej, opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.
 3. W przypadku zgłoszonych przez Ciebie wobec nas ewentualnych roszczeń lub wysunięcia przez nas roszczeń wobec Ciebie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 4. Przetwarzając Twoje dane osobowe w postaci plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, wysyłania do Ciebie reklam dopasowanych do Twoich preferencji, prowadzenia analizy Twojej aktywności, doskonalenia stosownych funkcjonalności oraz w celach statystycznych, robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
 5. Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu wykonania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) np. obowiązków wskazanych w przepisach prawa podatkowego.

V. Czas przetwarzania Twoich danych

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, Twoje dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, a w przypadku marketingu opartego o pliki cookies, do momentu wycofania przez Ciebie zgody na użycie plików cookies.

VI. Jak wygląda zbieranie danych na Stronie Internetowej?
W przypadku wysłania do nas zapytania lub oferty, przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

VII. Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

 1. Jeżeli jest to niezbędne dla wykonania ww. czynności, Twoje dane mogą być przekazane innym podmiotom. Takie przekazanie może odbyć się tylko za naszą zgodą, na podstawie zawartej umowy i tylko tym, którzy zapewniają, że Twoje dane będą odpowiednio chronione i przetwarzane zgodnie z prawem. Podmioty te przetwarzają przekazane dane na nasze polecenie i w naszym imieniu. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są przekazywane:
  – upoważnionych na podstawie przepisów prawa (w szczególności ZUS, Urząd Skarbowy),
  – którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności , służących realizacji naszych usług np. przewoźnicy, ubezpieczyciele przesyłek,
  – podmiotom współpracującym w celach niezbędnych do realizacji uzasadnionych celów i interesów spółki – doradztwo prawne, IT, audyty
  – wskazanych w złożonej zgodzie/upoważnieniu.
 2. Twoje dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc. lub Facebook Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów, w tym w przypadku używania przez naszą firmę systemów Google Analitics oraz Google Ad Manager, dane są przekazywane w oparciu o stosowne umowy. Umowy te oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych.

VIII. Informacja o Twoich prawach

 1. Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.
 2. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: DELMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustków 164b, 39-205 Pustków, biuro@delmax.pl.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

IX. Czy Twoje dane osobowe są zabezpieczane?

 1. Twoje dane są przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie środków organizacyjnych i technicznych, koniecznych i odpowiednich dla zapobiegnięcia ryzyku naruszenia Twoich praw lub wolności.
 2. W szczególności zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed uszkodzeniem lub utratą.
 3. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z Twojej przeglądarki i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Stronę Internetową.

X. Postanowienia końcowe

 1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 2. Możesz zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie z Twoimi danymi osobowymi. Skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 16.11.2022.

Polityka cookies
Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

Administrator informuje, że:
przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.

Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.
Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.
Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

XI. Postanowienia końcowe

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc“ w menu przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych jest:

DELMAX Sp. z o.o.
164b Pustków
39-205 Pustków
woj. podkarpackie

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności lub polityki cookies w dowolnym momencie, bez konieczności informowania o tym użytkowników. Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się ze zmianami, po wejściu na Stronę Internetową.

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.